Новини

| За инвеститори
На 28.05.2024 г. Индустриален холдинг България АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с…
| За инвеститори
На 23.05.2024 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
Уникален идентификационен код на събитието: IHB-RGMS25062024     Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 121631219, /…
| За инвеститори
На 16.05.2024 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
През април 2024 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 30.04.…