Новини

| Други
Директорът за връзки с инвеститорите на „Индустриален холдинг България“ АД Владислава Згурева беше отличена с първа награда в категорията НАЙ-ДОБРА…
| Дейност
Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. за обратно изкупуване на акции, Управителният съвет на…
| Дейност
На 05 декември 2017 г. Индустриален холдинг България АД проведе първата за Дружеството обща среща с инвеститори. На срещата бяха представени…
| Дейност
През ноември 2017 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвал сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Общият брой…
| Други
С Решение № 1482-ПД от 24.11.2017 г., Комисията за финансов надзор (КФН) отписа „ИХБ Електрик” АД, гр. София, дъщерно дружество на „Индустриален…