Loading

Други

МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ АД (д)

Дружеството е учредено през 2001 година с предмет на дейност:

 • придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
 • придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
 • финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
 • технически консултации за кораби, съоръжения и материали, които подлежат на преглед;
 • инспекция на кораби и товари;
 • търговско представителство и посредничество;
 • консултантски услуги.

Меритайм холдинг АД притежава 100% от капитала на Български корабен регистър ЕАД.

Контакти

бул. Фритьоф Нансен 37А, София 1142, България

Тел.: + 359 (0) 2 980 71 01; факс: + 359 (0) 2 980 70 72

E-mail: office@bulgariaholding.com

БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР ЕАД (БКР) (дд)

БКР извършва технически надзор и класификация, включително:

 • Одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери;
 • Допускане на фирми и лаборатории, които произвеждат, ремонтират и изпитват подлежащи на надзор от БКР конструкции, обзавеждане, материали и изделия в морската индустрия и промишлеността;
 • Надзор на строежа и преобзавеждането на кораби, сондажни платформи и контейнери;
 • Освидетелствуване на кораби и контейнери в експлоатация;
 • Надзор при производството на материали и изделия предназначени за строеж и ремонт на кораби, подлежащи на надзор от БКР;
 • Надзор и освидетелствуване на новостроящи се кораби, кораби в експлоатация, материали и изделия в съответствие с договори за взаимно заместване с чужди класификационни организации;
 • Конвенционни прегледи в съответствие с договори за признаване от морски администрации;
 • Технически консултации и експертизи;
 • Консултации за въвеждане и прилагане на системи за управление на качеството и съдействие при сертифициране съгласно изискванията на стандартите от серията ISO 9000;
 • Сертифициране съгласно изискванията на ISM Code и ISPS Code.
Контакти

Изпълнителен директор: Димитър Новак

Южна промишлена зона, Бизнес сграда „БУЛПОРТ“, Варна 9000, България.

Тел.: +359 (0)52 681510; Факс: +359 (0)52 602864

E-mail: varna@bkrclass.org

www.bkrclass.org

ИХБ 3Дизайн АД (д)

Основният предмет на дейност на дружеството е проектантска дейност, индустриален дизайн, интериорен дизайн, 3Д виртуална и смесена реалност, 3Д принтиране и технологии.

Контакти

Изпълнителни директори: Свилен Киров

Южна промишлена зона, Бизнес сграда „БУЛПОРТ“, Варна 9000, България.

тел.: +359 (0) 888 22 95 11

ИХБ Електрик АД (дд)(в ликвидация)

Контакти:

Ликвидатор: Добромир Тодоров

Бул. Рожен 41, гр. София 1271, България
Тел: +359 2 936 0367

E-mail: office@ihbelectric.com

www.ihbelectric.com

МЕЖДУНАРОДЕН ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АГ (д)

Дружеството е учредено през 2001 година в гр. Цуг, Швейцария. Основният предмет на дейност е придобиване, управление и отчуждаване на дялови участия в местни и чуждестранни предприятия от всякакъв вид и особено в такива от областта на търговията, услугите и производството в България; предоставяне на гаранции на свързани дружества; участие в други предприятия; придобиване, управление и отчуждаване на субективни права върху нематериални блага и лицензии; предоставяне на заеми, както и предоставяне на гаранции и други обезпечения. Приходите на дружетвото са предимно от участия в други дружества и консултации.