Финансов Календар

МИНАЛО
декември2022
Обща среща с инвеститорите
МИНАЛО
31януари2022
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
25февруари2022
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
29март2022
Публикуване Годишен отчет за 2021 г.
МИНАЛО
28април2022
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
29април2022
Публикуване Годишен отчет за 2021 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
27май2022
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
21Юни2022
Годишно общо събрание на акционерите
МИНАЛО
22Юли2022
Публикуване Шестмесечен отчет за 2022 г.
МИНАЛО
26август2022
Публикуване Шестмесечен отчет за 2022 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
26октомври2022
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
29ноември2022
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2022 г.