Финансов Календар

МИНАЛО
30януари2022
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
1март2022
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
31март2022
Публикуване Годишен отчет за 2021 г.
МИНАЛО
30април2022
Публикуване Годишен отчет за 2021 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
30април2022
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
30май2022
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
Юни2022
Годишно общо събрание на акционерите
МИНАЛО
30Юли2022
Публикуване Шестмесечен отчет за 2022 г.
МИНАЛО
29август2022
Публикуване Шестмесечен отчет за 2022 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
30октомври2022
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
29ноември2022
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
декември2022
Обща среща с инвеститорите
МИНАЛО
28януари2021
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2020 г.
МИНАЛО
26февруари2021
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2020 г.
МИНАЛО
25март2021
Публикуване Годишен отчет за 2020 г.
МИНАЛО
28април2021
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
29април2021
Публикуване Годишен отчет за 2020 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
28май2021
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
29Юни2021
Годишно общо събрание на акционерите
МИНАЛО
22Юли2021
Публикуване Шестмесечен отчет за 2021 г.
МИНАЛО
22Юли2021
Публикуване Шестмесечен отчет за 2021 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
1ноември2021
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
26ноември2021
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2021 г.