Финансов Календар

МИНАЛО
29април2024
Публикуване Годишен отчет за 2023 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
30април2024
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2024 г.
МИНАЛО
30май2024
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2024 г.
МИНАЛО
Юни2024
Годишно общо събрание на акционерите
МИНАЛО
30Юли2024
Публикуване Шестмесечен отчет за 2024 г.
МИНАЛО
29август2024
Публикуване Шестмесечен отчет за 2024 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
30октомври2024
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2024 г.
МИНАЛО
29ноември2024
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2024 г.
МИНАЛО
декември2024
Срещи с инвеститорите
МИНАЛО
26януари2024
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2023 г.
МИНАЛО
29февруари2024
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2023 г.
МИНАЛО
27март2024
Публикуване Годишен отчет за 2023 г.