Финансов Календар

МИНАЛО
30октомври2023
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2023 г.
МИНАЛО
29ноември2023
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2023 г.
МИНАЛО
декември2023
Обща среща с инвеститорите
МИНАЛО
27януари2023
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
27февруари2023
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2022 г.
МИНАЛО
21март2023
Публикуване Годишен отчет за 2022 г.
МИНАЛО
30април2023
Публикуване Годишен отчет за 2022 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
2май2023
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2023 г.
МИНАЛО
23май2023
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2023 г.
МИНАЛО
15Юни2023
Годишно общо събрание на акционерите
МИНАЛО
27Юли2023
Публикуване Шестмесечен отчет за 2023 г.
МИНАЛО
25август2023
Публикуване Шестмесечен отчет за 2023 г. на консолидирана основа