Морски транспорт

ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. В зависимост от участието и възможността за влияние върху управлението им, те са: дъщерни дружества (д), върху които ИХБ упражнява контрол и техни дъщерни дружества (дд).
 • Морски Транспорт
  • Приват инженеринг ЕАД
   • ИХБ шипинг ко ЕАД
   • Карвуна Лтд.
   • Тириста Лтд.
  • КЛВК АД
   • Одрия Лтд.
   • Сердика Лтд.