Други

ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. В зависимост от участието и възможността за влияние върху управлението им, те са: дъщерни дружества (д), върху които ИХБ упражнява контрол и техни дъщерни дружества (дд).
 • Други
  • Класификация и сертификация
   • Меритайм холдинг АД
    • Български корабен регистър ЕАД
  • Международен индустриален холдинг България АГ