Новини

| За инвеститори
На 11.04.2024 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
През март 2024 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 31.03.…
| За инвеститори
На 29.03.2024 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| Отчети
На 27 март 2024 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2023 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова…
| За инвеститори
На 27.03.2024 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…