Новини

През декември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил…
| За инвеститори
На 16.12.2020 г. „Индустриален холдинг България“ АД и „КЛВК“ АД предявиха правата си на ипотекарни кредитори по учредените в тяхна полза първа по ред…
| Други
На 05.12.2020 г. в Момбаса, Кения Моторен кораб (м/к) ДАЙМЪНД СКАЙ (DIAMOND SKY), регистриран в порт Валета, Малта, собственост на „ОДРИЯ ЛТД”,…
| За инвеститори
На 4 декември 2020 г. „КАРВУНА ЛТД”, Република Маршалски острови, което дружество е еднолична собственост на „Приват инженеринг” ЕАД, 100 % дъщерно…
| За инвеститори
През ноември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил…