Новини

| За инвеститори
На 22.03.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
На 21 март 2023 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2022 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова…
| За инвеститори
На 15.03.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
На 10.03.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
На 08.03.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…