Новини

| За инвеститори
С оглед осигуряване протичането на Редовното годишно общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД свикано на 29 юни 2021 г. по…
| Дейност
На 13 юни 2021 г. за трета поредна година във Варна се проведе най-големият тийм билдинг в България с благотворителна кауза – IHB BUSINESS RUN VARNA…
| За инвеститори
На 08.06.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД бе получено уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от проект за търгово…
| За инвеститори
През май 2021 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент…
| Отчети
На 28 май 2021 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2021 г. (консолидирано) на обществеността, Комисия…