Новини

На 24.01.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| Други
С вписване № 20220117140346 в Търговски регистър бе вписана промяна в Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД - г-жа Галина Денева е…
| Други
„Индустриален холдинг България“ АД е поставен на 8-мо място в класацията на в. Капитал - „Десетте акции на 2022 г.“, определяща най-перспективните…
На 05.01.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 от Закона за…
През декември 2021 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Общият…