Новини

| За инвеститори
На 02.12.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи 2 броя уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано…
| За инвеститори
През ноември 2022 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 30.11…
| Отчети
На 29 ноември 2022 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2022 г. (консолидирано) на обществеността,…
| Други
Индустриален холдинг България (ИХБ) кани регистрирани одитори, проявяващи интерес, да участват в тръжна процедура за подбор на одитор, който да…
| За инвеститори
На 17.11.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи 2 броя уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано…