Новини

| За инвеститори
На 15.09.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи две уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с…
| За инвеститори
На 13.09.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи две уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с…
| За инвеститори
През август 2023 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 31.08.…
| За инвеститори
На 31.08.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
На 28.08.2023 г. Индустриален холдинг България АД получи две уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с…