Новини

| За инвеститори
През юни 2022 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 30.06.…
| За инвеститори
С вписване 20220628145750 в ТР и регистъра на ЮЛНЦ е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за…
РЕШЕНИЯ от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД 21.06.2022 град София, на бул. Витоша № 106, Rosslyn…
| Други
На 12 юни 2022 г. за четвърта поредна година във Варна се проведе най-големият тийм билдинг в България с благотворителна кауза – IHB BUSINESS RUN…
| За инвеститори
През май 2022 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 31.05.…