Срещи с инвеститори

На 10 декември 2019 г. „Индустриален холдинг България“ АД проведе годишната си обща среща с инвеститори.

На 10 декември 2018 г. за втори пореден път „Индустриален холдинг България“ АД проведе обща среща с инвеститори.