Безопасни продукти

Дружествата на ИХБ /ЗММ България Холдинг, Булярд Корабостроителна индустрия/ работят основно на сегмент инвестиционни стоки, поради което от изключително значение са техните качество, сигурност и дълговечност. Що се отнася до компаниите, работещи на пазара на услуги / КРЗ Порт Бургас, Одесос ПБМ, Български корабен регистър/, това, че те развиват дейността си изключително на международния пазар, налага висок стандарт по отношение на безопасност, срок и качество.

Всички дружествата са въвели система за управление на качеството, като някои от тях са сертифицирани и от лицензирани международни компании.

Процесът на управление на качеството в дружествата на ИХБ се разглежда като система от няколко компонента:

  • Създаване и гарантиране на условия за производство на продукти и услуги с необходимото качество;
  • Управление на доставките на суровини и материали;
  • Следгаранционно обслужване и сервиз;
  • Показатели за качество.