Корабостроене и кораборемонт

ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. В зависимост от участието и възможността за влияние върху управлението им, те са: дъщерни дружества (д), върху които ИХБ упражнява контрол и техни дъщерни дружества (дд).
  • Корабостроене и кораборемонт
    • Булярд корабостроителна индустрия АД
    • ИХБ шипдизайн АД