Мисия и визия

Ние се стремим към постигане на най – добри резултати в областите, в които работим, оказвайки постоянно съдействие на нашите дъщерни дружества. Стимулираме своите служителите към усъвършенстване на индивидуалните им умения и знания, към работа в екип и добра корпоративна култура. Благодарение на развитието на дъщерните ни дружества, ИХБ генерира стабилни стойности за своите акционери. Така холдингът поддържа ниво на солидна и надеждна компания.

 

Визия


Етичност честност вяра