Управление

ИХБ има двустепенна система на управление, която се състои от Надзорен и Управителен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Главния изпълнителен директор и Прокуриста, заедно и по отделно. Прокуристът не е член на Управителния съвет.

Управителен съвет

Данета Желева
Главен изпълнителен директор
Председател на Управителния съвет
Посланик Бойко Ноев
Член
Борислав Гаврилов
Член
Галина Денева
Прокурист