Корпоративен живот

ИХБ се стреми да създаде в служителите си чувство за съпричастност и удовлетвореност чрез развитие на корпоративната култура, различни социални мероприятия и др.

 

Годишни награди

 

През 2002 г. ИХБ учреди 2 награди за стимулиране на директорите и служителите в дружествата от Групата.

От тогава досега ИХБ връчва награда „Служител на годината“, избран за всяко дружество от Групата и „Директор на годината“ в групата на ИХБ. За директор на годината се избира този изпълнителен директор на дружество, който е показал най-добри комплексни резултати за съответната година.

 

Спортни празници

 

През 2002, ИХБ организира първия по рода си спортен празник в групата на ИХБ със спортове - футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, плуване, бягане, теглене на въже, шах..

От тогава досега се създаде традиция всяка година да се организира спортен празник, който през последните години се превърна в Спортна есен поради времето, през което се провежда.

Участници в състезанията са избрани работници и служители от всички дружества от групата на ИХБ, които сформират отбори и участват в спортове по свой избор. Излъчват се победители за всеки спорт, които се награждават с медали - златни, сребърни и бронзови и купи за класиралите се на първо място. Прави се отборно класиране и се връчва Купа за дружеството с най-голям общ брой точки.