Машиностроене

ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. В зависимост от участието и възможността за влияние върху управлението им, те са: дъщерни дружества (д), върху които ИХБ упражнява контрол и техни дъщерни дружества (дд).
 • Машиностроене
  • ЗММ – България холдинг ЕАД
   • Металорежещи машини
    • ЗММ Нова Загора АД
    • ЗММ Сливен АД
   • Металолеене
    • ИХБ Метал Кастингс ЕАД