Данета Желева: Производството в 21 век трябва да е с мисъл и за околната среда, и за хората

Г-жо Желева
|

22% от потребената електроенергия на ИХБ за 2022 г. идват от възобновяема енергия, казва главният изпълнителен директор на групата.

Как една компания върви към захранване изцяло със зелена енергия, използва геотермална енергия и работи в посока възстановяване и реновиране на сградния фонд на дружествата ѝ - за тези теми Investor.bg разговаря с Данета Желева, главен изпълнителен директор на "Индустриален холдинг България".

Енергетиката на бъдещето ще бъде във фокуса на специализираното събитие Energy of Tomorrow, което Investor.bg организира на 20 април 2023 г. в "Интер Експо Център".

Г-жо Желева, как се справяте с цените на електроенергията в последната една година?

За нас в "Индустриален холдинг България" предвидимостта и оптимизацията на разходите винаги е била на дневен ред. По тази причина още през 2020 г. изградихме соларна централа 1,3 mWp в ЗММ Сливен за собствено потребление и продажба и в последствие 0,8 mWp централа в ЗММ Нова Загора за собствено потребление. По наши изчисления 22% от потребената електроенергия в Групата за 2022 г. е била покрита от тях. В процес на изграждане са и инсталации в общ обем около 8 мегавата, което ще осигури почти изцяло електроенергията потребявана от дружествата ни да е зелена и генерирана от собствени инсталации.

Разбира се, високо оценяваме помощта на държавата с енергийните компенсации, защото ръстът на цените на електроенергията през 2022 година беше огромен и почти никой от българските производители нямаше да може да го покрие, без това да доведе до сътресения и затваряне на някои производства.

Колко голям бе ръстът в разходите за ток въпреки въведените компенсации?

Не е лесно да се оцени, защото ние в "Индустриален Холдинг България" направихме за този период сериозни оптимизации в процесите си. Въведохме за по-енергоемките си производства работа на смени и графици за работа в съботите и неделите. Тази промяна беше нежелана за нас, защото е свързана както с повишени изисквания за контрол от страна на ръководителите по отношение безопасността на труда и спазване политиките по качеството, така и със сериозно завишение на разходите за труд и транспорт на нашите служители.

Надяваме се, че тенденцията за понижение на цените на електроенергията, която се забелязва на енергийната борса ще бъде трайна.

Как се подготвяте за нетната нула? Смятате ли, че значителен дял от компаниите в България ще успеят да я постигнат в определения срок?

Като холдингова компания, с дружества, работещи в различни сфери на индустрията, този процес за нас е свързан със спецификите, изискванията и регулациите на всяка една от тези дейности - корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност, морски транспорт и машиностроене.

Някои от тези дейности позволяват компаниите със самостоятелни мерки да постигат частично поставените цели, други, като морския транспорт, изискват и работа на ниво общи решения за индустрията. Много се говори за това какъв ще е корабният двигател на бъдещето и с какво гориво ще бъде захранван, защото морският транспорт е най-ефективният и предпочитан начин за превоз на много видове товари.

Важни са и възможностите за оптимизация в пристанищата. Ако корабите по време на престоя си там могат да бъдат захранвани с енергия от брега и то по възможност зелена, ще намалят значително емисиите, отделяни от работата на дизел генераторите им. 

Вторичната преработка на металите е важна част от процеса по производство на металорежещи машини. Все по-големият глад за суровини и нарастващите им цени ни карат да сме внимателни както по отношение на използването им, така и по отношение на техническите решения, които нашите проектанти и конструктори дават с оглед бъдещия потенциал и експлоатация на продукта.

В "Индустриален холдинг България" сме осъзнали, че да произвеждаш в 21 век значи да го правиш с мисъл както за околната среда, така и за хората в компанията и региона, където развиваме своята дейност. Развиваме и подкрепяме местни инициативи за залесяване, за красива градска среда.

Вярваме, че много компании в България споделят същите ценности и това ще доведе до постигане на тази цел. Разбира се, важна е и политиката на държавата, способността да се създаде работеща регулаторна рамка и стегнати административни процедури, които да дават възможност за развитие на проекти както в сферата на възобновяемата енергия, така и в сферата на оползотворяването на отпадъците. В България, за съжаление, все още такса смет се заплаща не според вида и количеството генериран отпадък, а според цената на недвижимия имот. 

Можете ли да ни дадете положителни примери за тази трансформация в холдинга?

Освен изброеното по-горе в "Индустриален холдинг България" се гордеем и с опита ни в използване на геотермална енергия за отопление в сградата ни Булпорт в гр. Варна, където се помещават офисите на компаниите от района. Считаме, че потенциалът за използване на тази енергия в България е огромен и неразработен.

Много работим и в посока възстановяване и реновиране на сградния фонд на компаниите ни, така че да отговарят на съвременните изисквания за ефективност и експлоатация. Това е една от най-предизвикателните ни задачи, защото освен скъпи тези проекти са свързани и с огромно количество административни процедури и разрешения, които забавят процеса. Въпреки това твърдо вярваме, че даването на нов живот на старите сгради - там, където е възможно, е отговорното поведение на собствениците им и ефектът върху околната среда е несъпоствавим с изграждането на такива от нулата.

Сериозен опит в тази посока имаме в град Варна, където промишлена сграда бивша зарядна за електрокари превърнахме в модерно място за хранене на нашите служители и посетители от района, а бивша сграда за телефонна централа прие голяма чуждестранна компания, развиваща дейност в сферата на морското оборудване.

Пуснахме в експлоатация в Булпорт, град Варна, и няколко зарядни станции за електромобили, с което да дадем своя принос в изграждането на този тип инфраструктура в страната. Нашите предприятия разполагат с добри енергийни мощности, което прави това възможно, включително за бързозарядни станции.

Как новата действителност се отразява на бизнеса ви в Централна и Източна Европа и като цяло извън страната?

Ако говорим за войната в Украйна, тя неминуемо даде своето отражение на всичките ни бизнеси. За някои, като кораборемонта, отвори възможности, за други, като машиностроенето, затвори пазари. За съжаление, това е огромна човешка трагедия, последиците от която трудно ще се преодолеят.

Имате ли планове да въведете цялостна ESG стратегия, ако вече нямате такава?

Планираме въвеждането на ESG стратегия по сектори. Макар да развиваме много проекти в тази насока, все още сме на етап събиране и анализ на данните. Това ще ни даде възможност да фокусираме своите усилия по начин такъв, че да постигнем максимален резултат. 

Защо подкрепяте събитието Energy of Tomorrоw на Investor.bg? 

"Индустриален холдинг България" е партньор на Клуб Инвестор от много години. За нас е изключително важно темата за енергията на бъдещето да бъде широко отразявана и дискутирана професионално и ангажирано. Разчитаме, че по този начин ще се постигне едно сближаване на гледните точки и усилия, ще се постигне баланс и напредък в името на устойчивото развитие на българската индустрия и интересите на българското общество като цяло.