Винаги се интересувам от хобито и какво обича да прави кандидатът в свободното си време

|

"За съжаление почти невъзможно е да запълним пропуските във висшето образование. По тази причина, считам за изключително важна темата с образованието на младите хора и това, че онлайн обучението до определена възраст не работи", споделя Данета Желева, която е и следващият гост на Бисер Кунчев в рубриката "HR Guest".

Коя е тя?

Данета Желева е Главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България, една от големите индустриални групи в страната, развиваща дейност в сферата на машиностроенето, морския транспорт, кораборемонт и пристанищна дейност. Акциите на компанията се търгуват на Българска Фондова Борса София, част са от индекса за добро корпоративно управление.

Данета Желева е член на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Член на Управителния съвет на Фондация "Атанас Буров" и Председател на Асоциацията на частните пристанища и пристанищни терминали.

Има ли неудобни и задължителни въпроси по време на интервю и каква продължителност е критерии за проявен интерес към кандидата?

Задължително е кандидатът да може сам да сложи акцентите върху това, което го прави подходящ за длъжността, за която кандидатства. Важно е да може да покаже с какво би допринесъл за компанията, кои са силните и съответно слабите му страни. С какво компанията и обявената позиция е привлякла вниманието му. Винаги ме интересува това дали човекът има хоби, какво обича да прави в свободното си време, какви планове и мечти има за собственото си развитие.

Кои са най-ценните съвети, които бихте дали на човек, който отива на интервю? Възможен ли е според вас подход, в който изпращате онлайн съветите си към кандидатите предварително за най-важното и през време на самото интервю да видите как се е подготвил наистина?

В зависимост от съответните позиции някои от интервютата са доста формални и определено изискват предварителна подготовка, но не бих казала че възприемаме този процес като еднократен акт. По-скоро такъв тип въпроси и задачи биха отсeли едни базови технически умения, които са задължителни за съответната позиция.

Това, което бих насърчила всеки един от кандидатите е предварително добре да се подготви за компанията, където кандидатства, включително с въпросите, които иска да зададе, защото времето е ценно и за двете страни.

Колко важно е първото впечатление, когато видите един кандидат, още преди да сте задали въпроси и какви кандидати предпочитате: по-настъпателни или по-спокойни в подхода? Как отчитате фактора моментно Ваше и на кандидата настроение и как това се отразява в процеса на водене на интервю и изводите от него?

Безспорно първото впечатление е много важно, Умение е за краткото време от 20-30 минути кандидатът да може да покаже най-доброто от себе си. При онлайн интервютата това е още по-сложно. Що се отнася до моментните настроения - никой от нас не работи в идеална или стерилна среда. Навсякъде има трудни моменти, сложни конфликти и отношения. Това прави общуването по време на интервюто по-достоверно.

Кое е надделявало досега в опита Ви при избор на кандидат - възнаграждението или желанието за развитие в компанията? Бихте ли назначили кандидат, ако не отговаря на много от условията ви, но виждате сериозен потенциал да навакса и развие липсващото?

За инженерните специалности и позициите, за които се изискват специфични професионални умения, ние като работодател можем да надградим, да дадем увереност чрез практика, да допълним обучението както при нас, така и при нашите индустриални партньори. За съжаление почти невъзможно е да запълним пропуските във висшето образование. Да бъдеш инженер конструктор, технолог или капитан на кораб или главен механик се изискват изключително високи знания и умения, трупани с години, които не могат да се придобият само с работа.

Интервютата на живо са задължителни при нас на финалния етап от подбора. Личният контакт е незаменим. За мениджърски позиции безспорно професионализма, отдадеността и личните качества са най- важните. Разбира се планираното управление на човешките ресурси предполага развитието както на нови хора, така и на таланти израснали в самата компания. Ние много се гордеем с това, че голяма част от нашите служители и работници са с нас повече от 20 години. Много от тях вече и на ръководни позиции.

Как изглежда идеалният кандидат за работа във вашите очи и разбирания? Кои са трите най-ценни качества, които биха ви впечатлили? В какви корпоративни ценности възпитавате служителите си?

Етичност, честност и вяра. Очаквам хората, които започват работа в групата на Индустриален холдинг България да споделят тези ценности. Очаквам те, освен професионалисти в работата си, да бъдат и хора, отговорни към близките си, към компанията и обществото като цяло.

Във възрастта, в която ние срещаме служителите си, част от въпросите свързани с възпитанието, отдавна са останали в миналото - в семейството и училището. По тази причина считам за изключително важна темата с образованието на младите хора и това, че онлайн обучението до определена възраст не работи.

Какви са впечатленията Ви от стажантските програми във вашата компания? Успявате ли да откриете достатъчно таланти, които да направят първите си кариерни крачки в нея? Какво мислите за новата вълна младежи, които идват от университетите?

Особеното на нашите стажантски програми е, че имайки в групата производствени предприятия, част от тях са ориентирани и към ученици, не само към студенти. Това е огромно предизвикателство, доколкото за тези млади хора това е първа среща с работната среда, с работно време и спазването на определени правила, включително и стремеж да се постигне определен резултат. Опитът ми в работата с млади хора е определено позитивен. Те са амбициозни, мотивирани, със собствено мнение по много въпроси. Много е важно да получат подкрепа и позитивно отношение от своите своите настойници, колеги и ръководители, за да дадат най-доброто от себе си.

Разкажете ни с няколко думи най-важните акценти от Вашите първи стъпки в кариерата. Ако се върнете назад във времето бихте ли променили нещо? Кой е най-важният момент, който предопределя Вашата кариера?

Завършила съм право в Софийския университет, където съм имала възможността преподавателите ми да са били изключително ерудирани и като юристи, и като забележителни личности. Към тях и аз, и моите колеги изпитвахме огромен респект и уважение.

Настъпването на демократичните промени в България, възможността за развитие на предприемаческата инициатива, приемането на Търговския закон и възраждането на съвременния български капиталов пазар са все фактори които предопределиха моето кариерно развитие, както и в голямата си степен промениха нагласите ми в периода от започване до завършването на образованието ми.

Такива сериозни трансформации в обществения ред могат и да не се случат на някои поколения, но пък това което виждаме днес - дигитализация, автоматизация и развитието на изкуствения интелект са революции, надхвърлящи пределите на отделните държави и континенти.

Изключително съм горда, че с откриването на новия Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии /INSAIT/ в София, България е на световната карта на талантитe в едни от най-престижните теми на нашето съвремие.

Промениха ли се критериите ви за оценка на работата на настоящи и бъдещи служители в условията на Ковид? Какви политики водите за стиковане на колектива и позитивна работна атмосфера?

Пандемията преобърна много от стереотипите ни и отчетливо изведе на преден план ценности, на които улисани в забързаното си ежедневие бяхме като че ли спрели да отдаваме нужното внимание като съпричастност, състрадание, грижа за по- възрастните и най-вече грижа за психичното здраве на хората. Това е тема, която дълго време отсъстваше от общественото внимание у нас. Стресът, самотата, страхът който много от хората преживяха - да загубят здравето си, близък човек, приятел или работата си беляза последните няколко години.

В този смисъл мога да кажа, че пандемията ни направи много по-толерантни - и като работодатели, и като клиенти.

Кой работен модел предпочита вашата компания - работа в офис, в домашни условия или в зависимост от ангажиментите на всеки един? Очаквате ли след 2-3 години стандартното работно място да изглежда по различен начин?

За производството на машини или детайли или пък за ремонт на кораби и обработка на товари работата от вкъщи не е възможна, в този смисъл дори и напредването на технологиите би променило в малка степен пряката ангажираност на екипите на място. Разбира се, що се отнася до администрацията, ние в Индустриален холдинг България и преди сме се стремили да подкрепяме нашите колеги в това да съчетават семейните със служебните си ангажименти като имат гъвкаво работно време или работят някой ден от вкъщи. Стана все по трудно, особено за родители в големия град или които отглеждат децата си сами или пък са с по няколко деца, да се справят без тази възможност.

Комуникираме това ясно и предварително с нашите служители, защото те все повече търсят възможност паралелно със служебната си ангажираност да развиват и свои проекти, да се самоусъвършенстват или пък да участват в различни социално важни каузи на доброволни начала, което предполага гъвкавост и от страна на работодателя Подкрепям тези активности в екипа ни, защото считам че социалната ангажираност и отговорността към обществото са най-важните допълнения към качествата на всеки един от хората, с които бих искала да работя.

Статия