Индустриален холдинг България АД проведе обща среща с инвеститори

meeting with investors
meeting with investors
meeting with investors

На 10 декември 2019 г. „Индустриален холдинг България“ АД проведе годишната си обща среща с инвеститори. На нея бяха представени резултатите от дейността на дружеството, на индивидуална и консолидирана основа, към трето тримесечие на 2019 г. и тенденциите за развитие на основните бизнеси, в които оперират дружества от Групата на Индустриален холдинг България АД, за края на 2019 г. и 2020 г. Представени бяха предстоящите инвестиционни проекти по разширение на пристанищата в Бургас – КРЗ Порт Бургас АД и Варна – Одесос ПБМ АД, както и фотоволтаичната централа изградена в ЗММ Сливен АД.
На срещата присъстваха представители на корпоративното ръководство на Индустриален холдинг България АД и изпълнителни директори на основни дружества от Групата на холдинга.

Представената на срещата презентация може да намерите в раздел Инвеститори / Срещи с инвеститори на интернет страницата на дружеството.