Презентация на Индустриален холдинг България с резултати от дейността на дружеството към трето тримесечие на 2023 г.

Презентация на Индустриален холдинг България с резултати от дейността на дружеството към трето тримесечие на 2023 г.

Екипът на дружеството е на разположение на всички акционери, инвеститори и заинтересовани лица, в случай на възникнали въпроси по презентацията, както и за провеждане на индивидуални срещи за обсъждане на представените данни и информация. Въпросите могат да се отправят чрез директора на връзка с инвеститорите Владислава Згурева на имейл ir@bulgariaholding.com или на телефон 02/980 71 01.