Новини

На 24.01.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
На 05.01.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 от Закона за…
През декември 2021 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Общият…
| За инвеститори
На 23.12.2021 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
На 16.12.2021 г. Индустриален холдинг България АД получи 6 броя уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 както следва:   1. От Буллс АД…