Новини

| За инвеститори
През юли 2022 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 31.07.…
| За инвеститори
На 18.07.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи две уведомления  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с…
| За инвеститори
На 14.07.2022 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомление  по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Буллс АД - лице тясно свързано с лице…
| За инвеститори
През юни 2022 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Към 30.06.…
| За инвеститори
С вписване 20220628145750 в ТР и регистъра на ЮЛНЦ е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за…