Новини

| За инвеститори
На 14.10.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД бе получено уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от проект за търгово…
| За инвеститори
През септември 2021 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. Общият…
| За инвеститори
С решение на Съвета на директорите на Българска фондова борса (БФБ) от 09.09.2021 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс - SOFIX,…