“Индустриален холдинг България” изгражда новото лице на Южната промишлена зона

|
Ремонт на кораб в „Булярд корабостроителна индустрия“

Ремонт на кораб в „Булярд корабостроителна индустрия“

 

Шест от дружествата инвестират в развитието на района като предпочитано място за работа на младите хора

Само на километър от варненската митрополитска катедрала “Успение Богородично” в центъра на града Южната промишлена зона започва да приема облика на модерните индустриални райони, където в съседство функционират производствени и складови мощности, офиси и зони с обществено предназначение.

В Южната промишлена зона развиват дейността си шест от дружествата на “Индустриален холдинг България” – “Булярд корабостроителна индустрия”, “Булпорт логистика”, “Пристанищен терминал Одесос ПБМ”, мениджърската компания “ИХБ Шипинг”, компанията за корабен дизайн “ИХБ Шипдизайн” и “Български корабен регистър”.

Компаниите работят в добра синергия в името на пълноценната услуга и грижа за клиента. Те са в основата на изграждането на новия облик на Южната промишлена зона чрез постоянни инвестиции в облагородяването на района и развитието на средата като предпочитано място за работа от младите хора.

“Ние от

„Булярд

корабостроителна

индустрия“

като приемник на добрите традиции на най-старото корабостроително и кораборемонтно предприятие в България се стремим да поддържаме високо ниво на услугата, която предлагаме - разказва изпълнителният директор на компанията Сашо Добрев, човек с над 35 години опит, включително и по море. - Екипът ни се състои от професионалисти в ремонта и ретрофита на кораби за насипни товари, танкери, газовози и контейнеровози до 100 хиляди тона DWT. Успяваме да привлечем млади кадри, защото при нас те имат възможност да приложат на практика наученото в специализираните професионални училища по корабостроене, във Висшето военноморско училище “Н. И. Вапцаров” или в Техническия университет в града.”

 

 

Поредният успешен проект на „Булярд корабостроителна индустрия“

Поредният успешен проект на „Булярд корабостроителна индустрия“

 

Повечето проекти в последно време са свързани с модернизацията на корабите в посока добрите екологични практики като поставяне на баластни системи. Това дава възможност на целия екип пряко да участва в дейностите, насочени към по-зелен и екологичен морски транспорт. “Темата вълнува всички ни. Гордеем се и че бяхме избрани да направим модернизацията на научноизследователския кораб “Св. св. Кирил и Методий” за ВВМУ “Н. И. Вапцаров”, на който е предвидено да плават най-добрите курсанти на военноморското училище. Професионалното обучение и реализация на младите хора в България са един от проблемите, по които групата на ИХБ работи. В тази посока е и амбицията ни при нас да бъде изградена нова база за практически занимания на Професионалната морска гимназия в Аспарухово, така че учениците да имат пряк досег както с нашата работа, така и с тази на останалите компании в групата”, казва Сашо Добрев.

Бойко Георгиев, изпълнителен директор на

„ИХБ Шипдизайн“,

определя местоположението на компанията във Варна и конкретно в Южната промишлена зона като голямо предимство. Наличието на четири кораборемонтни завода в града, на няколко пристанища – държавни, частни и концесионирани, на различни индустриални предприятия в региона не само в сферата на морския бизнес дава много възможности. Разбира се, това в допълнение на многото международни клиенти, с които дружеството работи от години.

“Ние сме млад и амбициозен екип от над 80 морски архитекти, избрали да живеят и работят във Варна, повечето от които с богат опит и извън страната. Поощряваме творческото и новаторското мислене, защото вярваме, че всяка идея би могла да промени света. Всеки ден слушаме за зелено бъдеще и нашите инженери са движеща сила в разработването на иновации, които имат значителен потенциал по отношение на устойчивото развитие на планетата”, обяснява Бойко Георгиев.

 

 

Екипът на „ИХБ Шипдизайн“

Екипът на „ИХБ Шипдизайн“

 

Успели са да изградят партньорски екипи в цял свят, работят за много от големите корабостроителници и за много от най-големите корабособственици. Неслучайно компанията получи награда от Германо-българската индустриално-търговска камара за принос в развитието на българо-германските икономически отношения.

“Развиваме и иновативни продукти в сферата на водородното задвижване на плавателни съдове, на зелената енергия и други. Част от идеите си тестваме директно с помощта на колегите от “ИХБ Шипинг”, посочва Бойко Георгиев.

„ИХБ Шипинг“

управлява флота от 4 кораба за насипни товари на “Индустриален холдинг България”. “Работим 100% за международния пазар, с международна конкуренция и неограничени възможности”, разказва Пламен Димитров, изпълнителен директор на компанията. Той е завършил Висшето военноморско училище в града със специалност “Навигация” и има 24 години опит в менажирането на кораби.

 

 

Един от корабите на „Индустриален холдинг България“

Един от корабите на „Индустриален холдинг България“

 

“Това, което изключително много ценя в своя екип, са професионализмът, всеотдайността и стремежът винаги да се равняват по най-добрите – споделя директорът. - Предизвикателствата пред морския транспорт и хората в сектора са многобройни, но ние в “ИХБ Шипинг” вярваме, че младите кадри, както и екипажите от други националности, с които напоследък работим, ни дават възможност постоянно да сме в крак с новите тенденции. Винаги сме прилагали на нашите кораби политика на толерантност, колегиалност и липса на дискриминация по възраст, националност или религия. Даваме възможност на всеки един член на екипажа да покаже най-доброто от себе си. Имаме от години кадетска програма, програма за желаещите да работят на брега при нас или в някоя от останалите компании в групата.”

„Пристанищен терминал

Одесос ПБМ“

е място, където се изпълняват всички видове претоварни услуги. То се намира на плавателен канал номер 3 в северната част на Южната промишлена зона. Пристанището притежава удостоверение за експлоатационна годност с разрешение да обработва всички типове товари. Традиционно поддържа равен дял на генералните и насипните товари. 

 

 

Пристанището на „Одесос ПБМ“

Пристанището на „Одесос ПБМ“

 

“От натиска на пазарната среда разработихме специализирани зони за обработка на генерални товари, насипни товари и зони за допълнителни услуги с добавена стойност върху основните видове товари - изброява изпълнителният директор на динамично развиващото се предприятие Ивайло Радославов. - Във всяка зона е приложена най-добрата практика от пристанищата и логистичните центрове в Белгия и Нидерландия. Вече стана лесно клиентите да ползват качество на “нидерландски” услуги в България. За доброто управление на заявките за обработка на товари е разработена уникална система за наблюдение на прогреса на изпълнение на заявките и отчетност към клиентите.

Постоянно надграждаме системата както с допълнителни параметри на услугата за следене от клиентите, така и с възможности за по-доброто планиране на човешките ресурси. Имаме одобрен генерален план за развитие и разширение, който дава ново конкурентно ниво на услугите за насипни товари като норми на обработка и капацитет на складиране. Планираната частна инвестиция от компанията майка “Индустриален холдинг България” е допълнена от банково финансиране. Реализацията на проекта ще помогне на Варна като регион и като дестинация - традиционен износител за зърнени култури, да се доближи по качество на услугите до развитите европейски пристанища.”

За новия облик на Южна промишлена зона допринасят и проектите на

„Булпорт логистика“

за цялостното реновиране на бизнес сградата с голям паркинг за 160 автомобила, с просторни и модерни офиси, част от тях с гледка към морето.

“Опазването на околната среда и подкрепата на зелената кауза е приоритет на дружеството – изтъква изпълнителният директор Радостин Костадинов. - Желанието ни беше да дадем нов живот и перспектива на старата административна сграда на Варненската корабостроителница. Да запазим класическия строг вид от някога, но да дадем на обитателите є функционалност и комфорт на съвременна бизнес сграда с модерни дизайнерски решения.”

 

 

„Булпорт логистика“ предлага пристан на малки плавателни съдове

„Булпорт логистика“ предлага пристан на малки плавателни съдове

 

Отоплението на сградата е решено изцяло с геотермална енергия, добита от минерален извор на територията на дружеството. Само за 2021 г. от това са спестени 81 тона въглеродни емисии.

Пред сградата е изградена променливотокова (АС) зарядна станция WALLBOX SMART с мощност на зареждане 22 kW за два електромобила едновременно и бързозарядна станция от 50 kW. Зарядните станции са достъпни 24/7, като зареждането е възможно през мобилно приложение за iOS и Android, или с Eldrive RFID пластика. През 2022 г. е планирано допълването им с още няколко бързозарядни станции от 150 kW.

 

 

e

В тази бизнес сграда се намира

„Български корабен

регистър“,

компанията е част от групата на ИХБ. В сградата се помещава и Центърът за регистрация и ликвидация на щети на Застрахователно дружество “Алианц България”.

 

 

Модерната бизнес сграда

Модерната бизнес сграда

 

В непосредствена близост до сградата е новооткритият ресторант Continental Rest Bar, който с приятната си атмосфера се утвърждава като привлекателен център за множество събития. Там бяха проведени в началото на лятото Фестивал на тангото и срещи на собственици на ретро автомобили. Това е място за забавни игри с приятели, за честване на лични празници.

Освен управлението на офисни и площи за складиране “Булпорт логистика” предлага и услуги в областта на домуването и ремонта на лодки, катери и малки плавателни съдове. Изключително добрата локация на пристанището - в най-закътаната част директно срещу Морската гара, осигурява ветрова и вълнова защита на плавателните съдове целогодишно.

Отскоро на територията на пристанището е разположен Черноморският водолазен център, предлагащ комплексни водолазни услуги, квалификация и преквалификация на морски и водолазни кадри.

Компаниите от групата на “Индустриален холдинг България” осъзнават своята отговорност и обществена роля за развитието на Варна и региона, като подкрепят разнообразни социалнозначими проекти и инициативи.

За насърчаване на спорта и здравословния начин на живот за четвърта година с подкрепата на ИХБ се провежда IHB BUSINESS RUN VARNA. Това е най-големият тиймбилдинг във Варна и региона – щафетно бягане с благотворителна кауза в отбори от 4 човека, като участник трябва да пробяга 4 км, преди да предаде щафетата на колега. Бягането се провежда на територията на “Булярд корабостроителна индустрия” и “Булпорт логистика”.

 

 

 

Щафетно бягане с благотворителна кауза

Щафетно бягане с благотворителна кауза

 

За всички опериращи фирми в Южната промишлена зона, както и за жителите на Варна, е много важна подкрепата на община Варна в това да изведе на преден план реализирането на южното трасе на улица “Девня”, което ще обслужва целия тежък трафик на Южната промишлена зона. Инвестицията в това трасе ще създаде спокойствие при преминаване на жителите на града и удобство за целия бизнес в зоната.

А дружествата от групата на Индустриален холдинг “България” ще продължават да дават своя принос за развитието на Южната промишлена зона, защото твърдо вярват, че Варна е град с потенциала на Барселона, Валенсия и Осло, неразделно свързана с морето.

Статия