Академична общност

С цел привличане на кадри от една страна и подпомагане на обучаващи се млади хора, в повечето дружества има приети практики за отпускане на стипендии на ученици и студенти, както и осигуряване на стажове в самите заводи.

Дружествата поддържат активни взаимоотношения с Варненския технически университет, Софийския технически университет, Технически университет ИПФ  Сливен, Университета за национално и световно стопанство и Висшето военноморско училище, Варна.

В някои от дружествата се поддържат стажантски програми, като при възможност след края на стажа на стажантите се предлага да започнат работа, като по този начин се привличат хора с нови и свежи идеи и същевременно им се осигурява възможност да направят първи стъпки в кариерното си развитие.