Контрагентите на ИХБ

ИХБ и дружествата от групата поддържат взаимоотношения с над 1600 фирми и лица от целия свят. Клиенти на групата са над 700 фирми и граждани от над 70 страни.
ИХБ се стреми да бъде честен и почтен бизнес партньор, поддържайки коректни отношения с доставчици и клиенти, като се спазват договорените условия и се изпълняват стриктно задълженията по тях.