Местна общност в ИХБ

ИХБ се стреми към лидерските позиции във всяка от дейностите, които развива.

Текущо се поддържа интернет страница на два езика с актуална информация и архив.

ИХБ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Германо - Българската търговска камара, Американска търговска камара в България, Настоятел на фондация „Атанас Буров“. Поддържат се добри взаимоотношения с държавната и общинската администрация с оглед благоприятно развитие на бизнес климата в страната. Някои от мениджърите в ИХБ и дружествата ни са обществено ангажирани и членуват в неформални организации в страната и чужбина, като някои от тях са общински съветници в местните общини.

ИХБ е настоятел на Фондация Атанас Буров още от основаването й, като традиционно подкрепя нейната основна цел да открива и поощрява таланти в областта на икономиката сред младото поколение. ИХБ подпомага финансово под различна форма домове за деца в неравностойно положение, както и развитието на културата и изкуството в България.