Индустриален холдинг България АД проведе обща среща с инвеститори

Индустриален холдинг България АД организира среща с инвеститорите

На 14 декември 2022 г. Индустриален холдинг България АД проведе традиционната си годишна среща с инвеститори. Бяха представени резултатите от дейността на дружеството към трето тримесечие на 2022 г. и тенденциите за развитие на основните бизнеси на Групата за края на 2022 г. и 2023 г. На срещата присъстваха представители на корпоративното ръководство на Индустриален холдинг България АД и изпълнителни директори на дружества от Групата на Индустриален холдинг България АД.