Индустриален холдинг България АД проведе обща среща с инвеститори

На 05 декември 2017 г. Индустриален холдинг България АД проведе първата за Дружеството обща среща с инвеститори. На срещата бяха представени резултатите от дейността на дружеството, на индивидуална и консолидирана основа, към трето тримесечие на 2017 г. и тенденциите за развитие на основните бизнеси, в които оперират дружества от Групата на „Индустриален холдинг България“ АД, за края на 2017 г. и 2018 г. На срещата присъстваха представители на корпоративното ръководство на „Индустриален холдинг България“ АД и изпълнителни директори на основни дружества от Групата на холдинга.