Индустриален холдинг България АД организира среща с инвеститорите

Индустриален холдинг България АД организира среща с инвеститорите
|

Индустриален холдинг България АД организира среща с инвеститорите на 14 декември 2022 г. от 10 ч. в град София, ул. „Гурко“ № 1, Гранд хотел София, ет. 1, зала „Сердика“. На срещата ще бъдат представени резултатите от дейността на дружеството, на индивидуална и консолидирана основа, към трето тримесечие на 2022 г. и тенденциите за развитие на основните бизнеси, в които оперират дружества от Групата на Индустриален холдинг България АД, за края на 2022 г. и 2023 г. На срещата ще присъстват представители на корпоративното ръководство на Индустриален холдинг България и изпълнителните директори на основните дружества от Групата на холдинга.

Всички желаещи могат да заявят желание за участие, както и да зададат предварително въпроси по темите, които ще бъдат дискутирани, като попълнят регистрационна форма, в срок до 13.12.2022 г.

Регистрационна форма