На 7 ноември 2021 година Индустриален холдинг България навършва 25 години!

|

Благодарим на всичките си служители, партньори и съмишленици за това, че вече четвърт век вървим по нелекия път на надграждане на добрите традиции на българското машиностроене, логистика и морски транспорт, следвайки принципите на етичност, честност и вяра.

 

Данета Желева

Главен изпълнителен директор

На 7 ноември 2021 година Индустриален холдинг България навършва 25 години!