КРЗ Порт Бургас инвестира в нова кейова стена и още силози

|
image

 

 

Разширението на пристанището ще осигури по-широк обем и спектър товари, посочва изпълнителният директор инж. Данаил Вълчев

 

КРЗ Порт Бургас е пристанищен терминал за обработка на насипни и генерални товари, част от групата на “Индустриален холдинг България”. Портът разполага с 2 кейови места с обща дължина 202 м и дълбочина 10,2 м.

 

Пристанището заема 87 000 кв. м. На тази територия са обособени над 27 000 кв. м складови площи за митническо и временно складиране на товари - 12 открити склада и 12 закрити/покрити, както и 9 силоза с обща вместимост над 48 000 куб. м. Това прави пристанищният терминал фактор в морския карго транспорт, разполагащ с огромен потенциал за развитие.

 

Предстои изграждането на още 2 групи от по 3 силозни клетки с обща вместимост 36 000 мт насипни зърнени товари.
Със своя амбициозен инвестиционен проект за разширение чрез изграждане на нова кейова стена с два нови участъка КРЗ Порт Бургас АД ще отговори на все по-високите изисквания на своите клиенти.

 

 

ss

 

 

“2023 г. бе важна за нас - коментира изпълнителният директор на дружеството инж. Данаил Вълчев. - В края на май бе осъществена първата копка по проекта за разширението на терминала КРЗ Порт Бургас. След малко повече от 2 години терминалът трябва да разполага с още две корабни места и заедно с проектираните за изграждане допълнителни складови площи ще успява да обработва по-широк обем и спектър товари и ще разширява клиентската си мрежа. Този проект ще доведе до развитие не само на самото дружество, а и на региона, до увеличаване на работните места в помощ на общата заетост в града, до поддържане традициите и най-добри практики за обработка на товари.”

 

 

image2

 

 

През последните години КРЗ Порт Бургас като оператор и собственик на пристанищен терминал - обект с регионално и обществено значение, направи редица промени за създаване на още по-голяма удовлетвореност у клиентите и удобство при проследяване в реално време обработката на собствените им товари. Продължават инвестициите в модернизация и автоматизация на силозното стопанство с цел съкращаване времето на обработка на насипните зърнени товари, подобряване условията на работа на операторите, както и разработването на нови технологии за привличане и едновременна обработка на по-голямо разнообразие от стоки. Особено внимание заслужават транзитни товари, обслужвани от порта и преминаващи през територията на страната.

 

 

image

 

 

Терминалът е сертифициран по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2015 и по Международния кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения (ISPS Code).

 

По думите на инж. Данаил Вълчев в момента на дневен ред за КРЗ Порт Бургас са разработката и внедряването на системи за захранване на корабите по време на обработката им с електрическа енергия от брега, което е в синхрон с най-актуалните практики за създаване на устойчива и екологична работна среда.

Статия