Прес съобщения

| Дейност
ЗММ Сливен и ЗММ Нова Загора подготвят кадри в сътрудничеството с Техническия университет и гимназиите по механотехника ЗММ Сливен, част от групата…
| Дейност
На 25 октомври 2012 г. на територията на „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД се състоя тържествена церемония по предаване и кръщаване на кораб…
| Дейност
На 15 април 2011 г. Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД официално предаде новия кораб…
| Дейност
Днес, 30 май 2009 г., на територията на „Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД, се извърши предаването на кораб със строителен номер 288. Той е…