ЗММ Нова Загора с мисъл за бъдещето

|
1

Реновираната фасада е модерна и енергийноефективна

 

Поколения машиностроители с любов пренасят професиите си през своите семейства

 

ЗММ Нова Загора, част от групата на Индустриален холдинг България, в своята 53-годишна история е развило най-добрите традиции на българското машиностроене. За този период е надграждана продуктовата структура, като неизменно производството на зъбни колела е било във фокуса. Почти всички български металорежещи машини са със зъбни колела, произведени във фирмата.

 

В компанията работят около 120 човека от Нова Загора и региона. Много от тях са поколения машиностроители, които с любов пренасят професиите си през своите семейства.

 

Дружеството работи в тясно сътрудничество с Професионалната гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“ в града. Голяма част от учениците от гимназията провеждат учебната си практика на място в завода и после намират своята реализация в ЗММ Нова Загора.

 

2

Един от цеховете

 

През тази година беше реновирана фасадата на основния производствен корпус, което придаде не само модерна визия на сградата, но и повиши нейната енергийна ефективност и създаде по-благоприятни условия на труд за работещите. За следващата година дружеството планира да продължи тези инвестиции.

 

Водената от компанията политика за опазване, възстановяване и подобряване ‎на околната среда е един от основните приоритети на „ЗММ Нова Загора“ АД. Голяма част от използваната електрическа енергия е от собствената покривна фотоволтаична централа. В процес на съгласуване е и изграждането на по-голяма централа, която ще задоволи изискванията на клиентите на дружеството.

 

3

Служителите от ЗММ Нова Загора редовно се грижат за дръвчетата, които посадиха

 

На връх 52-годишнината служителите засадиха 52 дървета на една от улиците в града и продължават редовно да се грижат за тях. „Планираме да превърнем това в ежегодна традиция. С тези инициативи дружеството продължава да инвестира в опазване на околната среда и по-доброто екологично бъдеще за идващите поколения”, казва Свилен Сивов, изпълнителен директор на дружеството.

 

Статия