ЗММ-Сливен: широко продуктово портфолио и разнообразие от модели стругове за различни клиенти в различни отрасли

|
1

 

Важно за компанията е участието на международното изложение в Хановер

 

ЗММ-Сливен, е водещ производител и доставчик на универсални стругове и стругове с цифрово програмно управление както в България, така и в международен мащаб.

 

Създадено в началото на 70-те години на миналия век, дружеството съхрани и разви най-добрите постижения на българското машиностроене. С реализацията на продукцията си на високотехнологични пазари в повече от 80 страни по света, със самочувствие и увереност гледа в бъдещето.

 

Произведените от компанията машини са познати и предпочитани в целия свят. Широкото продуктово портфолио и разнообразие от модели стругове задоволяват нуждите на различни клиенти и в различни отрасли.

 

През последното десетилетие усилията са насочени в създаването на иновативни политики за повишаване на качество, производителността и условията на труд. Инвестиционната политика на компанията е насочена в регулярното въвеждане в експлоатация на високопроизводителни и с висока точност машини, гарантиращи високото качество на произвежданата продукция.

 

2

 

Това в комбинация с построената фотоелектрическа централа, както и идеята за нейното разширяване позволява намаляване на себестойността, което прави компанията конкуренто-способна на международния пазар.

 

Индивидуалните инженерни решения, съгласно специфични нужди на всеки клиент, са наше основно предимство, отбеляза Георги Вълков, изпълнителен директор на компанията. Освен собствените иновативни проекти компанията работи по развитието на продуктите и със своите европейски и трансатлантически партньори.

 

Особено важно за компанията е участието на международното изложение в Хановер. Там беше  демонстрирана нова стругова машина, която се разработва от няколко години. Новата разработка не следва наложените тенденции от големи производители на стругови машини, а споделя виждането на компанията за бъдещото развитие на машините, базирано на клиентски ориентирани и оптимизирани технически решения, висока технологичност и удобство при работа.

 

3

 

Водейки се от идеята, че най-ценният капитал за една компания са хората, работещи в нея, дружеството работи по няколко направления за повишаване на квалификацията и създаване на следващата генерация от работници и служители на фирмата. Основните направления са вътрешнозаводски курсове за действащите работници, обучения от фирми доставчици на високотехнологични продукти, влагани в произвежданите машини, съвместни проекти с гимназията по механотехника и филиала на Техническия университет в Сливен и много други.

 

Убедени сме, че всички тези инициативи дават на компанията една устойчивост в настоящето и ще са ключов фактор за нейното бъдеще.

 

Статия