Индустриален холдинг България АД отново е част от основния борсов индекс на БФБ - SOFIX

|

С решение на Съвета на директорите на Българска фондова борса (БФБ) от 09.09.2021 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс - SOFIX, Индустриален холдинг България АД отново беше включен в състава на индекса.

Решението за промяна в базата на SOFIX влиза в сила, считано от 20.09.2021 г.