Обратно изкупуване на акции на ИХБ

|

През октомври 2023 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции.

Към 31.10.2023 г. Индустриален холдинг България АД не притежава собствени акции.